{{ title }}

{{ title }}

{{ description }}

Kontakter

Vónin Super Height

Fisker over et stort område

Vónin Super Height kan slepes både langs havbunnen og høyere i sjøen

Super Height er en fleksibel semipelagisk trål som kan brukes til mange former for fiske. Denne semipelagiske trålen kan vise til gode fangstresultater for torsk, hyse, sei og blekksprut – og for vassild, som den oprindelig er beregnet på.

Når fisken kommer opp fra bunnen

Super Height-trålen er mest effektiv på dypvannsarter når disse på visse tider av døgnet eller året beveger seg opp fra bunnen, fordi den dekker et mye større område enn en tradisjonell bunntrål.

Super Height er også designet for å gi lavt drag og for å gli over bunnen, og den kan også løftes rett opp fra bunnen om nødvendig. Trålen er med andre ord et svært effektivt fiskeredskap som legger til rette for rask og effektiv fangst

Viktige målarter:
Vassild, hyse, uer, torsk, sei og blekksprut

Fuglberg og Skoraberg er blant de færøyske partrålerne som fisker vassild med Vónin Super Height
Fuglberg og Skoraberg er blant de færøyske partrålerne som fisker vassild med Vónin Super Height

Partråling og tråling med tråldører

Trålen er velprøvd innen partråling, men Super Height kan også brukes med standard tråldører, både bunntråldører og pelagiske tråldører.


Andre relevante produkter


Salgsteam

Send e-post til:
{{selectedEmployee.title}}

  • {{error}}

Din melding har blitt sendt.

{{ employee.title }}
{{ getLocations(employee) }}
{{ employee.job_title }}

Vónin Refa på Instagram