{{ title }}

{{ title }}

{{ description }}

Kontakter

Både lokalt og internasjonalt

Vónin Refa er en stor utvikler og produsent av fiskeredskaper og oppdrettsutstyr av høy kvalitet. Vónin Refa ligger hovedsakelig  i  Nord-Norge, men har en internasjonal tilstedeværelse i Vónin gruppen med avdelinger i Canada, Grønland, Færøyene, Skottland, Danmark og Litauen.

Ved å være en del  av  Vónin gruppen drar Vónin Refa nytte av tilgang til et vell av erfaring og kunnskap og produkter, men likevel er det svært viktig for oss å ha et høyt fokus på behovene og kravene til den lokale fiskeren og oppdretteren. 


Fokus på innovasjon og kvalitet

Etter hvert som fiske og havbruk har blitt stadig mer krevende og konkurransepreget, har VóninRefa svart med å utvikle slitesterke materialer etter sine egne spesifikasjoner og å utvikle sitt eget utvalg av pålitelige produkter. I tett samarbeid med næringen har vi utviklet produkter av høy kvalitet, og vi er svært stolte av det vi har oppnådd.

Tradisjonen tro utføres all innovasjon og alle forsøk i nært samarbeid med næringen, slik at ideer, som enten kommer fra våre kompetente medarbeidere eller kundene selv, kan vurderes, testes i datasimulatorene våre og deretter skaleres ned og testes i prøvetanker. Når vi føler at vi har oppnådd et optimalt resultat, testes konstruksjonene og produktene ute på sjøen av våre egne eksperter og av erfarne kunder.

Innovativ design

Pålitelige materialer

Spesialisert håndverk

Skreddersydde løsninger


Bærekraft

Vónin Refa har lenge vært opptatt av å produsere så lite avfall som mulig i egen produksjon, og av å gi kundene utstyr som varer – slik at også næringen som helhet produserer så lite avfall som mulig.

Vårt mål er å levere produkter av høyeste kvalitet som fungerer så effektivt som mulig, slik at fiskefartøyene kan bruke mindre drivstoff og oppnå lavere utslipp. Vi ønsker å være en bærekraftig leverandør og en del av en verdikjede som sløser minst mulig med ressursene – og som produserer mest mulig proteiner fra havet.

Det er viktig for oss å bidra til at miljøet bevares for fremtidige generasjoner, og at vi utnytter de begrensede ressursene vi har til rådighet, best mulig.

Hvert år sender VóninRefa store mengder brukt havbruks- og fiskeutstyr til gjenvinning og gjenbruk.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er viktige for strategien vår, den daglige driften vår og verdikjeden vi er en del av. Vi har identifisert tre bærekraftsmål som er spesielt viktige for oss:

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Åpenhetsloven

Vónin Refa AS er nå i en prosess der vi tilpasser oss, og tilrettelegger vår drift i henhold til kravene i Åpenhetsloven. Vi har informert våre hovedleverandører om prosessen og kravene i loven, og bl.a. hvordan vi omstendelig skal sikre overholdelse av vår Code of Conduct.

En sentral del av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger vil være å kontinuerlig kartlegge vår leverandørkjede for å prioritere arbeidet med å forebygge, redusere og utbedre eventuell negativ påvirkning på menneskerettigheter.

Nærmere redegjørelser om dette vil bli tilgjengelig på vår hjemmeside.

Eventuelle spørsmål sendes til apenhetsloven@refa.no

Vónin Refa på Instagram

This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.