{{ title }}

{{ title }}

{{ description }}

Kontakter

Både lokalt og internasjonalt

Vónin Refa er en stor utvikler og produsent av fiskeredskaper og oppdrettsutstyr av høy kvalitet. Vónin Refa ligger hovedsakelig i Nord-Norge, men har en internasjonal tilstedeværelse i Vónin gruppen med avdelinger i Canada, Grønland, Færøyene, Skottland, Danmark og Litauen.

Ved å være en del av Vónin gruppen drar Vónin Refa nytte av tilgang til et vell av erfaring og kunnskap og produkter, men likevel er det svært viktig for oss å ha et høyt fokus på behovene og kravene til den lokale fiskeren og oppdretteren. 


Fokus på innovasjon og kvalitet

Etter hvert som fiske og havbruk har blitt stadig mer krevende og konkurransepreget, har VóninRefa svart med å utvikle slitesterke materialer etter sine egne spesifikasjoner og å utvikle sitt eget utvalg av pålitelige produkter. I tett samarbeid med næringen har vi utviklet produkter av høy kvalitet, og vi er svært stolte av det vi har oppnådd.

Tradisjonen tro utføres all innovasjon og alle forsøk i nært samarbeid med næringen, slik at ideer, som enten kommer fra våre kompetente medarbeidere eller kundene selv, kan vurderes, testes i datasimulatorene våre og deretter skaleres ned og testes i prøvetanker. Når vi føler at vi har oppnådd et optimalt resultat, testes konstruksjonene og produktene ute på sjøen av våre egne eksperter og av erfarne kunder.

Innovativ design

Pålitelige materialer

Spesialisert håndverk

Skreddersydde løsninger


Bærekraft

Vónin Refa har lenge vært opptatt av å produsere så lite avfall som mulig i egen produksjon, og av å gi kundene utstyr som varer – slik at også næringen som helhet produserer så lite avfall som mulig.

Vårt mål er å levere produkter av høyeste kvalitet som fungerer så effektivt som mulig, slik at fiskefartøyene kan bruke mindre drivstoff og oppnå lavere utslipp. Vi ønsker å være en bærekraftig leverandør og en del av en verdikjede som sløser minst mulig med ressursene – og som produserer mest mulig proteiner fra havet.

Det er viktig for oss å bidra til at miljøet bevares for fremtidige generasjoner, og at vi utnytter de begrensede ressursene vi har til rådighet, best mulig.

Hvert år sender Vónin Refa store mengder brukt havbruks- og fiskeutstyr til gjenvinning og gjenbruk.

GJENVINNINGSRAPPORT 2023

Materiale samlet inn av Vónin-gruppen i samarbeid med kunder i 2023

Ringnot og
lignende materiale

37.575 kg

sendt til polivektris.lt

Oppdrettsgarn, fiskegarn
og tauverk

753.049 kg

sendt til nofir.no

Fornett, bøyer og
annen plast

259.760 kg

sendt til plastixglobal.com

Tråldører og
andre metaller

36.900 kg

sendt til metallco.com
og hjhansen.dk

Miljøgevinst

Av 753.049 kg resirkulert materiale ifølge Nofir

Effekter av materialgjenvinning

3214672

kg CO2 eq/kg reduksjon

Reduksjonen av klimagasser er lik

38337

passasjerer som flyr fra Oslo til London

Reduksjon i cabon fotavtrykk er ca

1452962

kg CO2 eq.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er viktige for strategien vår, den daglige driften vår og verdikjeden vi er en del av. Vi har identifisert fem bærekraftsmål som er spesielt viktige for oss:

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.
Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Vónin Refa AS jobber aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på vår arbeidsplass. Vi beskrev arbeidet vårt i rapporten nedenfor.

Les ARP-rapport


Åpenhetsloven

Vónin Refa AS er nå i en prosess der vi tilpasser oss, og tilrettelegger vår drift i henhold til kravene i Åpenhetsloven. Vi har informert våre hovedleverandører om prosessen og kravene i loven, og bl.a. hvordan vi omstendelig skal sikre overholdelse av vår Code of Conduct.

En sentral del av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger vil være å kontinuerlig kartlegge vår leverandørkjede for å prioritere arbeidet med å forebygge, redusere og utbedre eventuell negativ påvirkning på menneskerettigheter.

Les redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2022

Eventuelle spørsmål sendes til apenhetsloven@refa.no

Vónin Refa på Instagram