{{ title }}

{{ title }}

{{ description }}

Kontakter

Vi gjør havet lønnsomt

Fiskeri

Vónin Refa er en betydelig utvikler og produsent av fiskeutstyr av høy kvalitet. Vi er opptatt av innovasjon og samarbeider tett med kundene våre i produktutviklingen.

Havbruk

Som leverandør til havbrukssektoren i Norden, der sterke strømmer og vilt vær er en del av hverdagen, har vi spesialisert oss på oppdrettsutstyr av høy kvalitet til eksponerte lokaliteter.

GJENVINNINGSRAPPORT 2022

Materiale samlet inn av Vónin-gruppen i samarbeid med kunder i 2022

Ringnot og
lignende materiale

120.144 kg

sendt til polivektris.lt

Oppdrettsgarn, fiskegarn
og tauverk

879.848 kg

sendt til nofir.no

Fornett, bøyer og
annen plast

69.680 kg

sendt til plastixglobal.com

Tråldører og
andre metaller

106.200 kg

sendt til metallco.com
og hjhansen.dk

Miljøgevinst

Av 879.848 kg resirkulert materiale ifølge Nofir

Reduksjon i karbonavtrykk er omtrent

3214672

kg CO2 eq.

Reduksjonen av klimagasser er lik

29224

passasjerer som flyr fra Oslo til London

Nedgang i ikke-fornybare ressurser er om lag

1452962

kg olje eq.

Både en lokal og internasjonal virksomhet

Vónin Refa har utviklet seg fra lokale røtter til å være en del av en internasjonal virksomhet med et vell av ekspertise og erfaring.

Vónin Refa på Instagram