{{ title }}

{{ title }}

{{ description }}

Kontakter

Vi gjør havet lønnsomt

Fiskeri

Vónin Refa er en betydelig utvikler og produsent av fiskeutstyr av høy kvalitet. Vi er opptatt av innovasjon og samarbeider tett med kundene våre i produktutviklingen.

Havbruk

Som leverandør til havbrukssektoren i Norden, der sterke strømmer og vilt vær er en del av hverdagen, har vi spesialisert oss på oppdrettsutstyr av høy kvalitet til eksponerte lokaliteter.

GJENVINNINGSRAPPORT 2023

Materiale samlet inn av Vónin-gruppen i samarbeid med kunder i 2023

Ringnot og
lignende materiale

37.575 kg

sendt til polivektris.lt

Oppdrettsgarn, fiskegarn
og tauverk

753.049 kg

sendt til nofir.no

Fornett, bøyer og
annen plast

259.760 kg

sendt til plastixglobal.com

Tråldører og
andre metaller

36.900 kg

sendt til metallco.com
og hjhansen.dk

Miljøgevinst

Av 753.049 kg resirkulert materiale ifølge Nofir

Effekter av materialgjenvinning

3214672

kg CO2 eq/kg reduksjon

Reduksjonen av klimagasser er lik

38337

passasjerer som flyr fra Oslo til London

Reduksjon i cabon fotavtrykk er ca

1452962

kg CO2 eq.

Både en lokal og internasjonal virksomhet

Vónin Refa har utviklet seg fra lokale røtter til å være en del av en internasjonal virksomhet med et vell av ekspertise og erfaring.

Vónin Refa på Instagram